ဒီမိုကရေစီနဲ့ အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာ အယုံအကြည် မရှိဘူး

ဒီကလေးမရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နီပေါတသိုက်ဖတ်မိရင် စွေ့စွေ့ခုန်နေမှာ သေချာပြီ။ ဘာတဲ့။ ခုစစ်တပ်ကို တော်လှန်နေတဲ့ သူတွေ အာဏာရရင် ဒီမိုကရေစီနဲ့ အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာ အယုံအကြည်မရှိဘူးဆိုတာကအသက်။
#DGF21

Post a Comment

Previous Post Next Post