လူသတ် အကြမ်းဖက်ကြလိုသာ သေဒဏ်ပေးခံရခြင်းဖြစ်

#လက်နက်တွေကိုလည်း အလက်ပေါင်းရာချီမိထားတယ်။ ရန်ကုန်မြိုမှာလည်း  သူတိုကိုယ်တိုင် ဦးစီးလုပ်ထားတဲ့ PDF အဖွဲတွေ နဲ့ ဖောက်ခွဲရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံထားတယ်။ 
#ဒီကိစ္စက  နိုင်ငံရေးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ အထူးသဖြင့် ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူသူတွေကို သတ်ဖြတ်ဖိုအထိ ရည်ရွယ်လုပ်ကြတဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ 

#နိုင်ငံရေးလုပ်လို ကြိုးမိန့်မပေးပါဘူး။ နိုင်ငံရေးလုပ်လို သေဒဏ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူသတ်အကြမ်းဖက်ကြလိုသာ သေဒဏ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 


#ဖိုးစီ

Post a Comment

Previous Post Next Post