အကြမ်းဖက်အား​ပေး​တွေကို ​နောင်ကျဥ်​အောင်ဆုံးမတာပါ

​ဖော်လို့ချွတ်လို့ဖမ်းတာမဟုတ်ပါ
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ
တိုင်းပြည်ဖျက်၊ဘာသာဖျက်
သာသနာဖျက်ဖို့
လှုံ့ဆော်သူ အားပေးသူ
ရည်ရွယ်သူ ပြုလုပ်သူတွေကို
​နောင်ကျဥ်​အောင် ဆုံးမတာပါ

#dgf21news

Post a Comment

Previous Post Next Post