အကြမ်းဖက်သမားများ၏ သတင်းများပေးပို့ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါရန်

 လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက်အဖွဲအစည်း NUG လက်အောက်ခံ PDF အကြမ်းဖက်သမားများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုက သတ်မှတ်ထားသော အကြမ်းဖက်သမား၏ လုပ်ရပ်များပင်ဖြစ်သည်... ပြည်သူများအနေနှင့်လည်း အကြမ်းဖက်သမား၏ သတင်းများပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်းအေးချမ်းရေးအတွက် ပါဝင်သင့်ပါကြောင်း အကြုံပြုတင်ပြလိုက်ပါသည်....

Post a Comment

Previous Post Next Post