မြစ်ကြီးနားမြို့က KTV မှာ ဆိုပျော်လုပ်နေသော KIA အဖွဲ့ဝင် များ ဖမ်းဆီးရရှိမှု

မြစ်ကြီးနားမြို့က KTV မှာ ဆိုပျော်လုပ်နေသော KIA အဖွဲ့ဝင် များ ဖမ်းဆီးရရှိ

ဆလမ်ကမ်ဘာ လဖိုင်အောင်ဂမ် (မလိယာန်တိုက်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)၊ ဆလမ်ကမ်ဘာ ဆဂ မုန်းထွယ် (မလိယာန်တိုက်နယ် ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)၊ ဆလမ်ကမ်ဘာ ရှရော် ခွန်ထွယ် (နောင်နန်းတိုက်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)၊ ဆလမ်ကမ်ဘာ မီတုံဘောင်ကျန်း (နောင်နန်းတိုက်နယ် ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)၊ ဒုဗိုလ် မရစ်လအောင် (မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် ထောက်လှမ်းရေးမှူး)၊ ဆလမ်ကမ်ဘာ လုဆင်းခေါယိန်း (မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် C.D.O)၊ ဆလမ်ကမ်ဘာ ဖောင်ခွန်း နော်ဘမ်း (ဖားကန့်တိုက်နယ် စာရေး)နှင့် အခြားအဖွဲ့၀င် (၉) ဦး  တို့
ဖြစ်သည်။


#PEOPLEMEDIA

Post a Comment

Previous Post Next Post