အချိုးကျကိုယ်စားပြုရွေးကောက်ပွဲစနစ်(PR)၏ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်


အားသာချက်များ
-  တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ် လျှော့နည်းခြင်း။
-  တိုင်းရင်းသားပါတီများ အားကောင်းလာခြင်း။
-  ကိုယ်စားပြုမှုအရ ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။
-  မဲအလေအလွင့်ဖြစ်မှု လျော့နည်းခြင်း။
-  ကိုယ်စားလှယ်နေရာများအား မျှမျှတတခွဲဝေထားခြင်းကြောင့် လွှတ်တော်အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။
-  လူနည်းစုပါတီများနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလများအတွက် ပိုမိုအခွင့်အရေးရှိလာခြင်း။
-  လွှတ်တော်အတွင်း ပါတီများစွာပါဝင်လာခြင်းကြောင့် အမြင်အမျိုးမျိုး ဖလှယ်နိုင်ခြင်း။
အားနည်းချက်များ
-  ညွန့်ပေါင်းအစိုးရများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြင်း။
-  ပါတီများ အုပ်စုဖွဲ့မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်း။
-  မဲဆန္ဒနယ်ကျယ်ပြန့်သဖြင့် ကိုယ်စားပြုမှု အားနည်းလာနိုင်ခြင်း။
-  ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးမှုအားနည်းပါက ပါတီများပြိုကွဲလာနိုင်ခြင်း။
(မြဝတီရုပ်သံမှထုတ်လွှင့်သည့် ဟန်ချက်ညီညီနိုင်ငံတော်သစ်ဆီအစီအစဉ်မှ ထုတ်နုတ်တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်)
#ဘိုသူ

Post a Comment

Previous Post Next Post