အေးချမ်းစွာနေထိုင်လိုကြတဲ့ ပြည်သူတွေ STOP TERRORISM ကမ်ပိန်းစတင်

အေးချမ်းစွာနေထိုင်လိုကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို STOP TERRORISM ကမ်ပိန်းကို စတင်ကြပါမယ်
အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့ post များအောက်မှာ ဒီပုံလေးတွေ မန့်ပေးကြပါ
STOP TERRORISM ကမ်ပိန်းကို ဆဲဆို ဆန့်ကျင်သူများကို အကြမ်းဖက်သမားများ အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ရေးဥပဒေအရ အရေးယူမှာဖြစ်လို ကကဟန်ကို သတင်းပိုပေးကြပါ
အေးချမ်းစွာနေထိုင်လိုကြတဲ့ ပြည်သူများ အတွက် STOP TERRORISM ကမ်ပိန်း စပါပြီဗျို
#STOPTERRORISM

Post a Comment

Previous Post Next Post