မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူး ...


မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူး ...
ဘာရမလည်းသာဝရယ်ဆိုတော့ sorry ပါ မတင်ရွှေ ဆိုပီး အာဏာ ထထိန်း ပစ်တယ် အဲ့မှာ တဖြတ်...😁

မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူး ...
နိုဘယ်ရှင် နိုင်ငံတကာအချစ်တော်ကြီးကို အထဲထည့်ပစ်တယ် အဲ့ဒါက တဖြတ်....😁

မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူး NLD ပါတီကို  ဖျက်ပြစ်လိုက်တယ် ..အဲ့ဒါက တဖြတ်...😁

မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူး ...
ကဲ... နောက်ဆုံးတဖြတ် ကြည့်ကြစို့ 🙂🙂🙂

Post a Comment

Previous Post Next Post