မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေကြသေးတယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖက် ဆက်စပ်မှုနဲ့ဖမ်းလို့ရပါတယ်

နိုင်ငံခြားရောက်ပြီး NLD  ပါတီကို NUG အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီး အာဏာသိမ်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ PDF တွေကို ချနင်းပြီး စည်းစိမ်ယစ်နေတဲ့ ပြည်ပြေး ဦးအောင်ကြည်ညွှန့်ရဲ့ သားသမီးများပါ..


၁) မောင်မြတ်သာဦး၊ ၁၀/ ခဆန(နိုင်) ၀၆၇၇၀၉၊ အရောင်းအဝယ်
(၂) မခိုင်ဆွေသင်း၊၁၀/ခဆန(နိုင်) ၀၀၀၅၆၈၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ မိဘများ၏ပညာရေးထောက်ပံ့မှုဖောင်ဒေးရှင်း၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်
(၃) မရည်မွန်သန့်၊ ၁၀/ ခဆန(နိုင်) ၀၀၀၅၆၉၊ Executive Director. Sweet Smile Travels & Tours Co.,Ltd. Yangon.
(၄) မခိုင်ဇာလင်း၊ ၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၁၄၃၂၉၊Project Adviser, Action Aid,Philippines. (၅) မဖြူစင်သန့်၊ ၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၁၆၂၆၅၊ အထက်တန်းရှေ့နေ၊ ရန်ကုန်မြို့
(၆) မမြသက်နွယ်၊ ၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၁၆၆၉၃ ၊ Program Manager, BBC. Yangon

ခုနေများ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေကြသေးတယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖက် ဆက်စပ်မှုနဲ့ဖမ်းလို့ရပါတယ်..။
#DGF21News

Post a Comment

Previous Post Next Post