အလုပ်သမားများစွမ်းပကားဖြင့် နိုင်ငံတည်ဆောက်

အလုပ်သမားများသည် ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား မြင့်မားရေး၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ အခြေခံအကျဆုံး မောင်းနှင်အားများဖြစ်သည်။ အခြေခံကျသော အလုပ်သမားများ၏ စွမ်းပကားဖြင့် သာယာဝပြောသော၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော လူ့ဘောင်လောကကြီးအဖြစ် အစဉ်မပြတ် တည်ဆောက်နေသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားများ၏ စွမ်းပကားများမှာ မြင့်မားလှသဖြင့် နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းက အလုပ်သမားများ၏ ဘဝကို မြှင့်တင်ဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိသည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားနေ့သည် ချီကာဂိုမြို့၌ ၁၈၈၆ ခုနှစ် မေလတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုကို အကြောင်းပြု၍ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အခွင့်အရေးကို သိရှိကာ မိမိတို့ အခွင့်အရေးအတွက် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပြီးနောက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး အလုပ်သမားများ၏ အရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ အလုပ်သမားနေ့ မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဖြစ်စေ အလုပ်သမားကြီးများသည် တောင်သူလယ်သမားများနည်းတူ နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူကို အလုပ်အကျွေးပြုနေကြသူများဖြစ်၍ ဤနေ့ဤရက်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အလုပ်သမားကြီးများကို ဂုဏ်ပြုကြရပေမည်။

မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ဦးတည်ချက်(၁၂)ရပ်အနက် စီးပွားရေးဦးတည်ချက်တွင် “စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကိုအခြေခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ခေတ်မီနည်းစနစ်များဖြင့် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီး အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုလည်း ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး၊ သွင်းကုန်အစားထိုးရန်နှင့် ပို့ကုန်မြှင့်တင်နိုင်ရေး ဒေသထွက်ကုန်ကြမ်းများကို အခြေခံသည့် အသေးစား၊ အငယ်စား၊ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း(MSME) များကို ရေရှည် အာမခံချက်ရှိအောင် အားပေးကူညီပြီး နိုင်ငံတော်၏ ထုတ်ကုန်များစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဆောင်ရွက်ဖော်ဆောင်ရေး” အချက်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အလုပ်သမားများကို အလေးထားမြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိသည်။

နိုင်ငံတော်၏ဦးတည်ချက်အရ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်၍ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်သာမက အလုပ်သမားများ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး၊ လုပ်ငန်းခွင် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားသုံးပွင့်ဆိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးကို အလေးထား ဖော်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။ မျက်မှောက် ကာလသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆက်တွဲဂယက်နှင့် နိုင်ငံတကာ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ မတည်ငြိမ်မှုကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ရင်ဆိုင်နေရသည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင်ညှိနှိုင်း၍ အလုပ်သမားအရေးကိစ္စများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၌ အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားခန့်အပ်ပြီးသည်နှင့် ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး စာချုပ်ပါ အချက် ၂၁ ချက်ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းများသည် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွတ်ရမည့်အပြင် အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကိုလည်း တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ ခံစားခွင့်များအောက် လျော့နည်းခြင်းမရှိစေရန် ထိန်းကျောင်းကြပ်မတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ အလုပ်သမားများအား ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားအဆင့်သို့ အသိအမှတ်ပြုခံရရေး အလုပ်သမားကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့က စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ပေးလျက်ရှိသည်။

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာတို့ကို အလုပ်သမားရုံးက အသိအမှတ်ပြု ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစား၊ အစမ်းခန့်ကာလ၊ အလုပ်အကိုင်တည်နေရာ၊ လုပ်ခလစာ၊ စာချုပ်သက်တမ်း၊ အလုပ်ချိန်၊ နားရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်နှင့် ခွင့်ရက်၊ အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်သမားများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ၊ စာချုပ်ရပ်စဲခြင်း၊ စာချုပ်စည်းကမ်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ခြင်း စသည့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးတို့ကိုပါ အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသည်။

သို့ဖြစ်ရာ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် လုပ်သားအင်အားပေါများသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို အလေးထားဖော်ဆောင်ပေးလျက်ရှိရာ အလုပ်သမားများကလည်း နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မိမိတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါကြောင်း။ ။
https://t.me/myanmarnewspaper/78084

Post a Comment

Previous Post Next Post