၂၀၂၃ မှာ အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ ဇော်ဝေစိုး...အင်းစိန်လား၊ အိုဘိုလား???

ဒီလူ ဇဝေဇဝါစိုး ဆရာဝန်ဘယ်လိုများဖြစ်လာလဲမသိဘူး။ သူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီး အပြီးသတ်တိုက်ပွဲတိုက်မယ်ပြောလိုက်၊ ငါတို့နိုင်နေပြီပြောလိုက်နဲ့။ အခုလဲ ၂၀၂၃ မှာ အိမ်ပြန်မယ်ပြောနေပြန်ပြီ။

#dgf21news

Post a Comment

Previous Post Next Post