အကြမ်းဖက်မှုချုပ်ငြိမ်းရန်

🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲🇲
🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

၁။ လူ

၂။ ငွေ

၃။ လက်နက်၊ခဲယမ်း

၄။ ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေး

၅။အထွေထွေ

စတာတွေကို မဟာဗျူဟာ

နည်းဗျူဟာမြောက်

ညွန်ကြားချက်များကို

တိကျစွာလိုက်နာ

အကောင်အထည်ဖော်

ဆောင်ရွက်ကြရမည်။

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️
💐🌼🌸🌺🌻🌺🌸🌼🌷💐

Post a Comment

Previous Post Next Post