ပန်ဆယ်လို ကတော့ သာသာယာယာပဲ...


အနောက်နိုင်ငံကို သွားဖို့ မင်းတို့ကို ချနင်းခဲ့တယ် ......

အနောက်နိုင်ငံမှာ ပျော်ဖို့ မင်းတို့ကို ချနင်းထားတယ် ......

အလှူခံလိုက် စတိုးဆိုင်ချဲ့လိုက်နဲ့

သူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ သူတွေသာ
ဒုက္ခသုတ်ခ ဝေနေမယ်

#ပန်ဆယ်လို ကတော့ သာသာယာယာပဲ...

ခံပေါ့ ငပေါတွေ... မြှောက်ပေးတိုင်း
လိုက်လုပ်တော့ .......ခံပေါ့ .......

#DGF21newspen

Post a Comment

Previous Post Next Post