မင်းတို့ပြောနေတဲ့ တော်လှန်ရေးဆိုတာလား ...?

တည်ဆောက်ဖို့ ကြာတယ်
ဖျက်စီးဖို့က မြန်တယ် ......တစ်ချိန်က တည်ဆောက်ခဲ့သမျှအရာတွေကို
လိုက်ဖျက်စီးနေတာက ...

မင်းတို့ပြောနေတဲ့ တော်လှန်ရေးဆိုတာလား ...?

#DGF21newsbomb

Post a Comment

Previous Post Next Post