တပ်မ​တော်က ဇွန်လအတွင်း နှစ်ရှည်ပင် နှစ်သိန်း​ကျော်စိုက်ပျိုး

“သစ်တောနှင့်သစ်ပင် ချစ်ခင်သည့်လူမျိုး၊
သစ်ပင်ကိုနှစ်စဉ်စိုက် ရွှေတိုက်ကိုစိုး” ဆိုတဲ့
အတိုင်း တပ်မတော်ကတော့ ရတနာတန်းဝင်ပင်၊
နှစ်ရှည်သီးနှံပင်နှင့် အရိပ်ရလေကာပင် ၂ သိန်း
ကျော်ကို ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့မှာ စုပေါင်းစိုက်ပျိုးပေး
နိုင်ခဲ့ပြီ။

#ကေတီ

Post a Comment

Previous Post Next Post