အရင်ဆုံးပျက်စီးမှာ မိမိနဲ့ မိမိမိသားစု ပဲ

ဇာတသက် မင်းက သူယုတ်မာကို ကိုးကွယ်မိလို့ ဖခင်ကို ပြန်သတ်သလိုပဲ...နီပိတ်တွေဟာ ဖာဆယ်လို ကို
ကိုးကွယ်ပြီး ကို့မြို့နယ်၊ ကို့ရပ်/ရွာ ကို့ဒေသကို ဖျက်စီးနေ
ကြတာပါ။

လောက မှာ သူယုတ်ကို ဆရာတင်ကိုးကွယ်မိရင် ပျက်စီးခြင်း
ဆိုက်ကြပါတယ်။

အသိတွေ သတိတွေ မရှိရင်
အရင်ဆုံးပျက်စီးမှာ မိမိနဲ့ မိမိမိသားစု ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။


Post a Comment

Previous Post Next Post