သြဇီမှာ ဘဝပျက်ပြီး စိတ်ဂယောင်ချောက်ခြား ဖြစ်နေတဲ့ ဗိုလ်ရှုပ်ကြီး မိမော်ဂွမ်း

PDF ထဲပြန်လာပြီး အတူတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ကြွက်သွားတို့လိုင်းပေါ်မှာ ရဲရဲတောက်ပြလိုက်၊ မျက်ရည်ချူပြလိုက်နဲ့တော့ဟုတ်နေတာဘဲ။ ရှူတင်ကလုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေကို လွမ်းလိုက်သေးတယ်။ မင်းခြိမ်းချောက်လို့ သူတို့တွေ ဇာတ်ကားတောင် မရိုက်ကြရဘူး။ မင်းကိုသိပ်ကြည်နေတယ်များထင်နေတာလား။ မြန်မာပြည်ပြန်လာကြည့် စစ်တပ်တောင်ဖမ်းချိန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ဝိုင်းသမတာနဲ့တင်အသက်ထွက်လောက်မယ်။ 
#dgf21news

Post a Comment

Previous Post Next Post