နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတာလား အဖွဲ့အစည်းကိုကိုယ်စားပြုတာလား

နိုင်ငံတော်သူကို တည်ဆောက်သူနဲ့ ဖျက်စီးသူ ။
နိုင်ငံတော်ကို ဂုဏ်တက်စေသူနဲ နိုင်ငံတော်ကို ကမ္ဘာပတ်ပြီး နာမည်ဖျက်သူ။
တချိန်မှာ ဘယ်အုပ်စုထဲ ပါနေလဲ မင်းကိုယ်တိုင် သိလာလိမ့်မယ်
ငါတို့ အလေးပြုတာက လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ သစ္စာပြုတာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။
ငါတို့အလေးပြုတာ ဝါစိမ်းနီပေါ်မှာ ဝင့်ကြွားစွာတည်နေတဲ့ အဖြူရောင်ကြယ် အလံ....
ငါတို့ သစ္စာပြုတာ ဝါစိမ်းနီအလံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကိုပဲ...
DGF21

Post a Comment

Previous Post Next Post