သစ္စာဖောက်လောက်ကောင်များ

တပ်မတော်မှာ၁၉၇၃ခုှုစ်ကနေ၂၀၁၄ခုှုစ်ထိ၄၂နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ခလရ၅၇၊တတက၁၊ခမရ၃၅၅၊စကခ၁၂၊တပ်တွေမှာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ရန်သူဆီမှာစစ်တပ်လက်နက်ချတာခုမှတွေကြုံဖူးတယ်။ခမရ၆က. ကယားမှာလက်နက်ချတဲ့အကောင်တွေထိပ်တုံးထဲမှာထည့်ထားပြီ၊သတ်ဖို့ဘဲကျန်တော့တယ်။ချောင်း၂ခွတိုက်ပွဲလက်နက်ချတဲ့ကောင်တွေသေမင်းခေါ်သွားလောက်ပြီ။တုံးတိုက်တိုက်ကျားကိုက်ကိုက်စိတ်ဓာတ်မွေးပြီးလူတယောက်ကျည်တတောင့်ကျန်သည်ထိတိုက်ရဲတဲ့စိတ်မျိုးမွေးကြပါ။
U Aung
#DGF

Post a Comment

Previous Post Next Post