သူခိုးက လူပြန်ဟစ်

TNLA ဟာ ရှမ်းရွာတွေထဲကိုဝင်ပြီး တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း လုယူတယ်...နှိပ်စက်တယ်.... သတ်ဖြတ်တယ်...ရှမ်းလူမျိုးတွေကို ဓားစာခံလုပ်ဖို့အတွက် ဖမ်းပြီး လူသားဒိုင်းကာ လုပ်တယ်...ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေ အနှစ်နှစ်အလလ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သာသနိက အဆောက်အဦတွေ၊ ဘုရားတွေမှာ အခိုင်အမာခံစစ်ဆင်ပြီး တိုက်ခိုက်တယ်...ပြီးရင်တော့ တပ်ကြောင့် ပျက်စီးရတာပါဆိုပြီး TNLA ဟာ ရှမ်းရွာတွေထဲကိုဝင်ပြီး တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း လုယူတယ်...နှိပ်စက်တယ်.... သတ်ဖြတ်တယ်...ရှမ်းလူမျိုးတွေကို ဓားစာခံလုပ်ဖို့အတွက် ဖမ်းပြီး လူသားဒိုင်းကာ လုပ်တယ်...ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေ အနှစ်နှစ်အလလ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သာသနိက အဆောက်အဦတွေ၊ ဘုရားတွေမှာ အခိုင်အမာခံစစ်ဆင်ပြီး တိုက်ခိုက်တယ်...ပြီးရင်တော့ တပ်ကြောင့် ပျက်စီးရတာပါဆိုပြီး သူခိုးက လူပြန်ဟစ်တဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်ပါလေရော...#DGFတဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်ပါလေရော...#DGF

Post a Comment

Previous Post Next Post