အချိန်တန် ဒုက္ခရောက် ဗုဒ္ဓအရိပ်ရောက်လာကြတာပဲ

အားတိုင်း သံဃာတော်တွေကို ဆဲနေတဲ့ နီပိတ်တွေ ဒါတွေ မမြင်နိုင်ဘူး။

စစ်ရှောင်တွေကို ဘယ်ဗလီ၊ ဘယ်ခရစ်ယာန်ဘုရား ရှစ်ခိုးကျောင်းက လက်ခံလည်း ပြစမ်းပါ။

အချိန်တန် ဒုက္ခရောက် ဗုဒ္ဓအရိပ်ရောက်လာကြတာပဲ။#DGF

Post a Comment

Previous Post Next Post