မြန်မာနိုင်ငံမှာ NUG နဲ့ AA တည်ဆောက်ခဲ့တာ တစ်ခုမှမရှိဘူး

မြန်မာနိုင်ငံမှာ NUG နဲ့ AA တည်ဆောက်ခဲ့တာ တစ်ခုမှမရှိဘူးသလို ကောင်းကျိုးပေးခဲ့တာလည်း တစ်ခုမရှိဘူး .... ဖျက်ဆီးနေတာပဲရှိတယ် …. သူတို့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အချင်းချင်းကတော့ စည်းဝါးကိုက်နေတာပဲ ...။

NUG ဆိုတာလည်း လူရာအသွင်းခံရမယ်အထင်နဲ့ ဟိုလူ့တွေ့ ပြေးကပ်လိုက် ဒီလူ့တွေ့ ပြေးကပ်လိုက်နဲ့ သူပုန်ဆိုတဲ့ကောင်တွေက သူတို့ကို စောက်ရေးတောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး …။

#DGF

Post a Comment

Previous Post Next Post