ဘာသာတရားအပေါ်စော်ကားမှုများအား မကျေနပ်သည့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ စကားသံများ..

MNDAA ၊ TNLA ၊ AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ၏ ဘာသာတရားအပေါ် စော်ကားမှုများနှင့် အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်သူများ၏ ဥပဒေမဲ့၊ တရားမဲ့လုပ်ရပ်များနှင့် ဘာသာတရားအပေါ်စော်ကားမှုများအား  မကျေနပ်သည့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ စကားသံများ...#DGF21news

Post a Comment

Previous Post Next Post