အရက်သမားရည်မွန်ပြောပြီ.....

NUG(ပြည်ပြေးခွက်ခေါက်သူတောင်းစားများအဖွဲ့)အနေဖြင့် ....မြို့ကြီးများကို ဖျက်ဆီးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အရက်သမားရည်မွန်ပြောပြီ.....
#DGF21

Post a Comment

Previous Post Next Post