ရန်သူနည်းလမ်းပြောင်းပြီမကွေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ပြည်သူ့စစ်များ အထူးသတိရှိပါ

၁။ အမာခံပသစတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်လှုပ်ရှားခြင်း
၂။ ပသစတွင်း ပဋိပက္ခဖန်တီးခြင်း
၃။ ပသစနှင့် လခရကြား ရန်တိုက်ပေးခြင်း
၄။ ပသစနှင့်လခရများကို အကျိုးစီးပွားမြှူဆွယ်ခြင်း
၅။ရန်သူက ရဲ၊တပ်၊စရဖ၊ပသစများနှင့် မိတ်ဆွေအသွင်ယူ၍ ပူးကပ်ခြင်း
၆။ ပသစရွာများက ပြည်သူများကို ထုတ်ယူခြင်း
ရ။ ပသစများကို ဒေါသဆွပေးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားစစ်မြှူခြင်း
၈။ ရဲနှင့် ပသစများကို အာဏာဖီဆန်ရန် မကျေနပ်ချက် နှိုးဆွပေးခြင်း
၉။မိမိအင်အားစုအတွင်းပြဿနာကို ရှုပ်ထွေးဖန်တီးခြင်း
၁၀။ ရှေ့တန်းနှင့် နောက်တန်းထောက်ပို့ ရန်တိုက်ခြင်း
၁၁။ မိမိအင်အားစုတွင်း ယုံကြည်မှုပြိုကွဲရန် သတင်းမှားပေးခြင်း
၁၂။ တပ်၊ရဲ၊ ပသစ၊ တပ်ထောက်ခံအင်အားစုများ၏ ညီညွတ်မှုကို မတော်လောဘသမားများက အနီးကပ်ဖြိုခွဲခြင်း
၁၃။ မိမိတပ်အင်အားစုများကို နည်းမျိုးစုံသုံး၍ စိတ်ဓာတ်ယိုင်နဲ့စေခြင်း

အပြင်ထရံအတွင်းကာသည့် ရိုးရှင်းသည့်နည်းလမ်းကို စနစ်တကျအသုံးပြု၍ ရန်သူက ပြုလုပ်နေပါသည်။

အထူးသတိရှိပါ

#အသန်း
https://t.me/naywin331

Post a Comment

Previous Post Next Post