သူတို့ရဲ့ပြောစကားတွေက သက်သေပြနေတယ်

ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအချင်းချင်းဆိုတဲ့စိတ်က ကိုယ်တွေဘက်ကပဲရှိတာ။

အကြမ်းဖက်သူပုန်နဲ့ သူပုန်အားပေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘာရှိလဲဆိုတာ သူတို့ရဲ့ပြောစကားတွေက သက်သေပြနေတယ်။
#DGF21news

Post a Comment

Previous Post Next Post