အကြမ်းဖက်တွေယုတ်မာဖို့ ကြံနေတာ

ကလေးတက္ကသိုလ်ကဖမ်းသွားတဲ့ ဆရာဆရာမနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အကြမ်းဖက်တွေယုတ်မာဖို့ ကြံနေတာကြောင့် တပ်မတော်ကလည်း ကယ်တင်ဖို့ထပ်ချပ်မကွာရန်သူနောက်ကိုလိုက်နေပါတယ်...#DGF21news

Post a Comment

Previous Post Next Post