အမှန်တရားက တာထွက်ချိန်မှာ မုသားက ကမ္ဘာပတ်နေပြီ...

ရခိုင် ဗမာ နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ဗမာဆို မုဒိန်ကျင့်ပြီ လည်လီးသတ်ခဲ့တဲ့ AA တွေက မီဒီညာအားကိုးနဲ့ တပ်ကိုအပုန်ချပြီး ပြည်သူကို အဆိပ်ခတ်နေတယ်

အမှန်တရားက တာထွက်ချိန်မှာ မုသားက ကမ္ဘာပတ်နေပြီ...#DGF21news

Post a Comment

Previous Post Next Post