မိဖျံတို့ဘဲဇိမ်ကျပါတယ်

မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးသည်းလေထန်းအောက်မှာ
အကြမ်းဖက်တွေ၊အကြမ်းဖက်ထောက်ခံတွေနဲ့နီပိန်းနီပိတ်အုပ်စုကတော့တဲပျက်၊ရွာပျက်၊နေစရာပျက်ဖြစ်နေပီ။ဝဋ်ဆိုတာသိပ်မှန်တယ်၊ချက်ချင်းကိုလည်တော့တာဘဲ။

စာအရှည်ကြီးထထရေးပြလိုက်၊ခွက်ခေါက်လိုက်၊အိမ်ဝယ်နဲ့။မိဖျံတို့ဘဲဇိမ်ကျပါတယ်ကွာ😂😂

#DGF21

Post a Comment

Previous Post Next Post