နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

👮🏻အကျုံးဝင်သူအမည်စာရင်းအား စာရင်းကောက်ယူပါမည်။ စာရင်းတွင်ပါဝင်သူအားလုံးချက်ခြင်းမခေါ်ပါ။

👉မြိုနယ်အလိုက် လူဦးရေကိုအခြေခံပြီး လစဉ်၊ပေးရမည့်အရေအတွက်ကိုသာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါမည်။

👉လစဉ်ခေါ်ယူမည့်အရေအတွက်ကို ဆေးစစ်ရန်ဆင့်ခေါ်စာ အိမ်အရောက်ပေးပိုပါမည်။

👉ဆေးစစ်ရန်နေရာများသတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။

👉ဆေးစစ်ပြီးအောင်မြင်သူများကိုသာ စစ်မှုထမ်းရန် ဗဟိုမှဆင့်ခေါ်စာဖြင့်ပေးပိုပါမည်။
👉ဗဟိုမှဆင့်ခေါ်စာရရှိသူများအားမြိုနယ်အလိုက်စုစည်းပြီး သက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးတပ်သိုသတင်းပိုရပါမည်။

👉သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးပါက စစ်မှုထမ်းကြရပါမည်။

👉၂၄ လတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်ကာလကို သင်တန်းကာလပါအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။

👉၂၄ လစစ်မှုထမ်းဆောင်ပြီးပါက တာဝန်ကျေလက်မှတ်ထုတ်ပေးပါမည်။

👉အမျိုးသမီးများမခေါ်သေးပါ။

👉၁၈-၃၅ အကျုံးဝင်သူမှန်သမျှအားလုံး မခေါ်သေးပါ။

Post a Comment

Previous Post Next Post