နယ်ခြား (သို့မဟုတ်) ရခိုင်ရောက်ခဲ့ရသူတွေ ရှိသလို
ပျောက်ခဲ့ရသူတွေ ရှိတယ်။

ကောင်းစားသွားကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို
ပြောင်းသွားကြတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

အလွမ်းတွေခံစားနေရတဲ့သူတွေ ရှိသလို
အဖမ်းတွေခံထားနေရတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

ပေးနေရတဲ့သူတွေ ရှိသလို
ပြေးနေရတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

ပြိုကျသွားရတဲ့သူတွေ ရှိသလို
ငိုချသွားရတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

တိုးပွားသွားကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို
ဆိုးရွားသွားကြတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

ရှက်သွားကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို
ပြတ်သွားကြတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

ပြန်ပြန်သွားကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို
ကျန်ကျန်ထားကြတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

ပတ်သတ်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို
ငတ်ပြတ်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

ကျိုးပျက်သွားတဲ့ခြံစည်းရိုးတွေ ရှိသလို
ခိုးထွက်သွားတဲ့ခြံစည်းရိုးတွေ ရှိတယ်။

အဖြေမှန်ရလိုက်သူတွေ ရှိသလို
အသေခံရလိုက်သူတွေ ရှိတယ်။

တပ်ပေါင်းထားရတဲ့သူတွေ ရှိသလို
ဘက်ပြောင်းသွားရတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

တွေ့နေကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို
မေ့နေကြတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

တံဆိပ်တွေမချွတ်လိုက်ရတဲ့သူတွေ ရှိသလို
သပိတ်တွေမသွပ်လိုက်ရတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

ပျော်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို
မျှော်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။

- ဖိုးဖိုးသောက်ကြာ

Post a Comment

Previous Post Next Post