သူပုန် အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲ

ကျင်သီယာယီတံတားက TNLA ဆောက်တာပါဖြတ်သန်းခံ ၂၀၀၀၀ တဲ့
.......တပ်ကင်းစခန်းတွေ ၁၀၀၀ လောက်ပေးရရင် ဆဲမဆုံးတဲ့ နီပိတ်တွေ ပေးလိုက်ကြဦးဟေ.......သူပုန် အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲ ...#DGF21news

Post a Comment

Previous Post Next Post