အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ဘယ်ပြည်သူမှ လက်ခံတော့ဘူး..

ရန်ကုန်မှ စစ်ထဲမ၀င်ဖို ဆန္ဒပြနေတဲ့ အကြမ်းသမား ၄ ဦးကို  ပြည်သူများမှ
၎င်းတိုနေရာမှာ ဆန္ဒမပြရန်ပြောပြီး
မောင်းထုတ်ခံတယ်....အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ဘယ်ပြည်သူမှ လက်ခံတော့ဘူး...#Dgf

Post a Comment

Previous Post Next Post