စစ်သားဆိုတာ...

စစ်သားတည်သည့် ဘုရားပဲရှိတယ်
သူပုန်တည်တဲ့ဘုရားဆိုတာ မရှိပါ
စစ်သားဆိုတာ...


ဘယ်တုန်းကမှ ဘာသာ သာသနာကို
ဖျက်စီးမဲ့သူတွေမဟုတ်ဖူး
ဘယ်ဘာသာကိုမှလည်း မစော်ကားခဲ့ဘူး
ဘုန်းကြီးသ-တ် ဘုရားဖျက်ရွှေခွါတဲ့ လူယုတ်မာတွေ...သူတို့လုပ်ပီးရင် စစ်သားကို အပြစ်ပုံချတယ်

#DGF21

Post a Comment

Previous Post Next Post