အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို လက်မခံနိုင်တော့သည့်အတွက် 27-5-2024 ရက်နေ့ ယနေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့ PDF လူငယ် (၈) ဦး အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့​

အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို လက်မခံနိုင်တော့သည့်အတွက် 27-5-2024 ရက်နေ့ ယနေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့ PDF လူငယ် (၈) ဦး အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့​

အလင်း၀င်လာသူ ၈ ဦးတွင်
အမျိုးသား ၇ ဦးနှင့်
အမျိုးသမီး ၁ ဦးပါ ဝင်ကြောင်းသိရ။

မှိုင်းဝေ

Post a Comment

Previous Post Next Post