မင်းတို့မသိလေရော့လား ...?

တံတားတွေ ချိုးတော့
ခံရတာစစ်တပ်လား...?


ကုန်စျေးနုန်းတွေတက်တော့
ဝယ်စားနေရတာ စစ်တပ်တစ်ခုထဲလား.. ?
တံတားတွေဆောက်တော့ စစ်တပ် ငွေနဲ့လား...?
တံတားမရှိတော့ မိုးပေါ်က
လာလို့ရတယ်ဆိုတာ
မင်းတို့မသိလေရော့လား  
တာဇံတို့ရယ်
✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️
#DGF21

Post a Comment

Previous Post Next Post