စားအုန်းဆီတင်သွင်းရာတွင် မသမာမှုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီ ရှစ်ခုကို Black List ကြေညာ


ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက စားအုန်းဆီတင်သွင်းရာတွင် မသမာမှုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီ ရှစ်ခုကို Black List ကြေညာလိုက်ကြောင်း သိရသည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ ရှစ်ခုကို အမည်မည်းစာရင်း (Black List) ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ခဲ့လိုက်ကြောင်း ‌ထုတ်ပြန်ထားသည်။

အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်စနစ်တွင် ဖွဲ့စည်း မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လေးစားလိုက်နာရမည့်အပြင် မိမိတို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှချမှတ်ထားသော အခြားတည်ဆဲဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ လိုက်နာခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိသည့်အတွက် ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

Post a Comment

Previous Post Next Post