အကုသိုလ်/ငရဲ မကြောက်ကြသူများသို့ -


-
ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး။
-
ဘာသာ သာသနာ ထွန်းကားပြန့်ပွါးတဲ့ နိုင်ငံ မှာနေပြီး။
-
ဒီမြေပေါ်မှာနေ  ဒီရေ ဒီဆန် ကိုစားပြီး။
-
ဒီ နိုင်ငံကို ကျေးဇူးကန်းကြပြီး။
-
ပြန်စော်ကားတာဆိုလို့-
-
အမျိုးယုတ် နီပိတ်တွေပဲရှ်ိတယ်။
-
သင်တို့ပြုသမျှကံ ပဲ့တင်သံ သင်တို့ထံပြန်လာပါလိမ့်မည်။
-
အကုသိုလ်/ငရဲ မကြောက်ကြသူများသို့ - ။

#SQ🇲🇲

Post a Comment

Previous Post Next Post