ဘာအခုမှ လေယာဉ်ကြောက်ပါပြီလဲ...

အကြမ်းဖက်ပြည်ဖျက်အဖွဲ့တွေကတော့ အထိနာတာနဲ့အော်တော့တာပဲသူတို့အထိနာတာနဲ့ ပြည်သူဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တပ်တာ😁😁😁ဘာအခုမှ လေယာဉ်ကြောက်ပါပြီ လက်နက်ကြီးကြောက်ပါပြီလဲ😁
မင်းတို့ပဲ ပြောတယ်လေ လေယာဉ်ဆီရှိတော့ဘူးဆို🤣🤣🤣
#DGF

Post a Comment

Previous Post Next Post