ပလောင်နောက်လိုက်ဖြစ်ခံမလား..?

စာမတတ်ပေမတတ်၊
စားစရာမရှိ သူများနယ်ကျော်ပြီး …
လက်နက်ကိုင် ခိုး၊ လု၊ သ-တ် လုပ်နေတဲ့
ပလောင်အကြမ်းဖက် သူပုန်တွေက …
SSPP ရှမ်းတပ်ဖွဲ့အား စာထုတ်ပြီး မိုက်ကြေးခွဲ စိန်ခေါ် ခြိမ်းခြောက်နေတာ... 


ရှမ်းတွေက ခေါင်းငုံ့ခံနေရင်တော့ ပလောင်နောက်လိုက်ဖြစ်ချေတော့မယ်
#DGF

Post a Comment

Previous Post Next Post