ဝန်ထမ်းကောင်းမှ နိုင်ငံကောင်းမည်


ဝန်ထမ်းများလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများတွင် မိမိအားပေးအပ်ထားသော တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် ပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမည်ဆိုသည့် အချက်များ တိတိကျကျဖော်ပြထားသည်။ မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပါတီနိုင်ငံရေး ခံစားချက်များကြောင့် နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် နစ်နာမှုများဖြင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ပါတီနိုင်ငံရေးကို ခွဲခြားသိမြင်ပါက တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် စိတ်သန့်သန့်ဖြင့် ထမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းကောင်းမှနိုင်ငံကောင်းမည်ဖြစ်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏အတွေးအခေါ်နှင့် အကျင့်စရိုက်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်လှပေသည်။
#ဘိုသူ

Post a Comment

Previous Post Next Post