နိုင်ငံတော်ကြီး အေးချမ်းသာယာပြီး မိဘပြည်သူများငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ဘို့ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများထဲက ဖရဲသီးခေါ်သစ္စာဖောက်များကို အရင်ဆုံးပြတ်သားစွာဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းပါ
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
နိုင်ငံတော်က အကြောင်း ကြားစာများ ၊ ပြန်ကြားစာများ၊အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ် ချက်များ၊ ၁၉၂၃ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များစသည်တို့ကို UN နှင့် လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ NGO,INGO များ ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများထံ ပေါက်ကြားနေပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်နှင့်အများပြည်သူလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေသည့် သစ္စာဖောက်လောက်ကောင် ဖရဲသီးများကို အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများထဲက ပြတ်သားစွာ ဖော်ထုတ်အရေးယူချိန်တန်ပါပြီ။

MOFA🍉
MOHA🍉
MPF🍉
EAOs🍉
USC🍉
UAG🍉
MOT🍉
MOHS🍉
MOE🍉
MOALI🍉
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

Post a Comment

Previous Post Next Post