ဘယ်သူမပြု မိမိမှု

ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ကိုယ်ညံ့လို့ ကိုယ်ခံလိုက်ရတယ် လို့သာ မှတ်ကြပါလို့ CDM လုပ်လို့ ဘဝ ပျက်ကြသူများရေ ... လူနပ်  မိပန်ကတော့ ချမ်းသာသွားပြီမဟုတ်လား 😢။
#DGF

Post a Comment

Previous Post Next Post