သူပုန်ဆိုတာ

စစ်တပ်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်လဲကွာသလို အုပ်ချုပ်ပုံချင်းလည်းမတူဘူး။ စစ်တပ်က နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာရတယ်။ သူပုန်ဆိုတာ ဘယ်လိုပဲအဓိပ္ပာယ်တွေဖွင့်ဖွင့်၊ ဘယ်လိုပဲပြည်သူကိုစည်းရုံးစည်းရုံး အချိန်တန်ရင် သူပုန်စိတ်ဆိုတာ ပျောက်မသွားဘူး။ သူတို့ရှိတာတောတွင်းဥပဒေပဲရှိတယ်......#Dgf21news

Post a Comment

Previous Post Next Post