လယ်မြေများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အခိုင်အမာ အဆောက် အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်းအား ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်သွားမည်


🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

လယ်မြေများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မြိုမြေ၊ ရွာမြေကဲ့သို့ အခိုင်အမာအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်းမျိုးသည် တည်ဆဲလယ်ယာမြေဥပဒေနှင့် လယ်ယာမြေနည်းဥပဒေများကို မျက်ကွယ်ပြုဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ကပြုလုပ်သည့် လယ်ယာမြေနှင့်ပတ်သက်သည့် အစည်းအဝေးမှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းနောင်မှ ပြောကြားလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်

https://t.me/phyomg582880

Post a Comment

Previous Post Next Post