မနာလိုစိတ် အင်မတန်အားကြီးကြတာစုံလုံးပိတ်တွေက ဘယ်အရာကိုမှ အကောင်းမြင်တက်တဲ့စိတ်နဲ့ လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိကြဘူး။

မနာလိုစိတ် အင်မတန်အားကြီးကြတာ။


အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲအချိန်ပြည့်ပူလောင်နေကြရတယ်။

ဒါကြောင့်

သူတို့စိတ်တွေ ဘဝတွေက အမြဲတမ်းပူလောင်နေကြရတာပဲ။

#dgf21

Post a Comment

Previous Post Next Post