​၃ နှစ်အတွင်း အကြမ်းဖက်မှု

nug ပြည်ပြေးခွေးအုပ်စု က
၃ နှစ်အတွင်း အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ၊ရဟန်းသံဃာများ၊ ဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း ၆၈၈၀ ဦးကို အကြောင်းမဲ့ အစုလိုက်အပြုန် လိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ထိုအရေအတွက်မှာ ​၃ နှစ်အတွင်း အကြမ်းဖက်မှု ကမ္ဘာ့စံချိန် တင်ပါသည်.....
#DGF21news

Post a Comment

Previous Post Next Post