စည်းစနစ်ကို တစ်ချက် ရှိုးလိုက်...

ခွေးနီပိတ်တွေ ဝါဒဖြန့်နေကြတဲ့ စစ်တပ်ထဲ စစ်မှု့ထမ်းဖို့  မတရားနည်းလမ်းနဲ့ ခေါ်သွင်းခံရပါတယ်
ဆိုတဲ့ စစ်မှူ့ထမ်းသားကောင်းရတနာတွေလေ။
🇲🇲🇲🇲🇲🇲

မြင်ကြရဲ့လား⁉️
ဘယ်လိုလဲ⁉️
စစ်ဝတ်စုံလည်းမဝတ်ရသေးဘူး..
သင်တန်းလည်း မစရသေးဘူးနော်...
စည်းစနစ်ကို တစ်ချက် ရှိုးလိုက်...
#DGF21

Post a Comment

Previous Post Next Post