မိုးသို့ပျံချီ ဒို့စစ်သည်


တတ်အောင်သင်၊ တော်အောင်လေ့ကျင့်
ကျင့်မှရင့်မည်၊ တော်မှကျော်မည်


ခွန်အားသည် ပညာကိုမမှီ
ပညာသည် လေ့ကျင့်မှုကိုမမှီ
လေ့ကျင့်ခြင်းသည် ပြည့်စုံစေသည်
အတော်ဆုံးသူသည် အကျင့်ဆုံးသူသာဖြစ်သည် ။


#ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းများ
#DGF21

Post a Comment

Previous Post Next Post