စည်းကမ်းစ၍လုပ်မှ အချိန်တန်လျှင် သေသပ်သွားပေလိမ့်မည်

နေတတ်' ထိုင်တတ်' စားသောက်တတ်မှုကအစ အများ
နှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်မှု။ အဖွဲ့အစည်းအပေါ်အုပ်
ချုပ်တတ်မှု။ အမိန့်နာခံတတ်မှ စသည်တို့ကို စနစ်လုပ်ပေး
လျှင် ခဏမျှသာအနေအထိုင်ကြပ်သလိုလို ဖြစ်မည်။


ကျင့်သားရလာလျှင် မပင်ပန်းတော့ဘဲ နေသားတကျရှိကာ
စည်းကမ်းကောင်းနှင့် စာရိတ္တကောင်းသူများ ဖြစ်လာပေ
လိမ့်မည်။

စည်းကမ်းလုပ်ရသည်မှာ အချိန်လိုပေသည်။ ချက်ခြင်းစနစ်
တကျဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်လျှင် ဆန္ဒစောသည်ဟုပြောရပေလိမ့်
မည်။ သို့သော် စည်းကမ်းစ၍လုပ်မှ အချိန်တန်လျှင် သေ
သပ်သွားပေလိမ့်မည်။

ချက်ချင်းလုပ်၍ မရနိုင်သေးစေကာမူ ယခုကတည်းက စီ
မံကိန်းချ၍ စတင်လုပ်ဆောင်ပေးသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆ
မိပါသည်။ ထို့ပြင် ယခုနှစ်ကစ၍ အသက်သွင်းသည်ဟု
လည်း မြင်ပါသည်။
                        မောင်ခက်နွယ်(ပြင်ဦးလွင်)
                                     ၉.၄.၂၀၂၄.

Post a Comment

Previous Post Next Post